Sự hài lòng và niềm vui của khách hàng trong suốt hành trình cuộc sống là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Địa chỉ E-mail

wabisabi@sovangroup.com

Số điện thoại

0888820429

Địa chỉ

41 đường 56, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.Thủ Đức

BƯỚC 1: Chọn sản phẩm cần hủy
BƯỚC 2: Chọn vào phần hủy sản phẩm
BƯỚC 3: Đợi xác nhận từ phía người bán
BƯỚC 4: Hoàn thành xác nhận hủy